Z dniem 1 stycznia 2022 r. w życie wchodzi e-faktura.

Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza przepisy wdrażające Krajowy System e-Faktur (KseF) oraz faktury ustrukturyzowane. Zgodnie z nowymi zmianami resort finansów dąży do obligatoryjnego wystawiana faktur w udostępnionym podatnikom rządowym systemie teleinformatycznym.

Z pewnością jest to kolejny etap uszczelniania kontroli VAT. Podobne rozwiązanie stosowane jest już w Hiszpanii, Portugalii, a także we Włoszech.

Początkowo przedsiębiorcy z e-faktury, będą mogli korzystać dobrowolnie, natomiast od roku 2023 używanie systemu teleinformatycznego będzie obowiązkowe.

Wśród korzyści wynikających z wprowadzonej zmiany jest szybszy zwrot podatku VAT – jego termin skróci się o 20 dni.