Zmiany jakie  wprowadza rządowy  „Polski Ład” z pewnością  wpłyną na rynek motoryzacyjny. Obecnie ustawę zmieniającą przekazano do podpisu Prezydenta RP.

Z dniem 1 stycznia 2022 r. do przychodów z działalności gospodarczej uwzględnia się przychody z odpłatnego zbycia składników będących rzeczami ruchomymi − a więc również samochodów osobowych, jeżeli przed zbyciem wycofano je z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu,  w którym składniki te zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło  6 lat. W obecnym stanie prawnym okres ten wynosi 6 miesięcy. Jest to bardzo niekorzystna zmiana dla przedsiębiorców.