Nowelizacja ustaw dotyczy przede wszystkim dostosowania przepisów prawa z zakresu sprawozdawczości do nowych możliwości z zakresu rozwoju technologii.

Wśród rozwiązań wprowadza się jednolity format elektronicznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności dla emitentów (XHTML) oraz dla pozostałych jednostek stosujących MSSF (XHTML). Ustrukturyzowane pliki pozwolą na automatyczne przeszukiwanie dokumentów.

Kolejnym rozwiązaniem jest wprowadzenie uproszczeń w podpisywaniu sprawozdawczości finansowej. Nowe przepisy prawa umożliwiają elektroniczne podpisywanie sprawozdań finansowych  oraz sprawozdań z działalności gospodarczej przez jednego członka wieloosobowego zarządu, oczywiście po uprzednim upoważnieniu pozostałych członków zarządu.

Wprowadzone zostały, także zmiany w zakresie możliwości niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych przez Alternatywne Spółki Inwestycyjne.