Polski Ład – PIT od sprzedaży samochodu po wykupie z leasingu przez 6 lat

Zmiany jakie  wprowadza rządowy  „Polski Ład” z pewnością  wpłyną na rynek motoryzacyjny. Obecnie ustawę zmieniającą przekazano do podpisu Prezydenta RP. Z dniem 1 stycznia 2022 r. do przychodów z działalności gospodarczej uwzględnia się przychody z odpłatnego zbycia składników będących rzeczami ruchomymi − a więc również samochodów osobowych, jeżeli przed zbyciem wycofano je z działalności gospodarczej, […]

Czy e-faktury będą bezpieczne?

25 czerwca 2021 roku została podpisana interpelacja poselska nr 249222 do Ministra Finansów w sprawie bezpieczeństwa faktur elektronicznych. W związku z faktem, iż Polska w ostatnim czasie stała się ofiarą udanych ataków hakerskich, podjęto wątpliwość w zakresie gwarancji bezpieczeństwa przedsiębiorców. W odpowiedzi na interpelację zostały przedstawione rozwiązania prawne i systemowe, wśród niech ustawa z dnia […]

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja ustaw dotyczy przede wszystkim dostosowania przepisów prawa z zakresu sprawozdawczości do nowych możliwości z zakresu rozwoju technologii. Wśród rozwiązań wprowadza się jednolity format elektronicznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności dla emitentów (XHTML) oraz dla pozostałych jednostek stosujących MSSF (XHTML). Ustrukturyzowane pliki pozwolą na automatyczne przeszukiwanie dokumentów. Kolejnym rozwiązaniem jest wprowadzenie uproszczeń w podpisywaniu sprawozdawczości […]

E-Faktura przyjęta przez Radę Ministrów

Z dniem 1 stycznia 2022 r. w życie wchodzi e-faktura. Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza przepisy wdrażające Krajowy System e-Faktur (KseF) oraz faktury ustrukturyzowane. Zgodnie z nowymi zmianami resort finansów dąży do obligatoryjnego wystawiana faktur w udostępnionym podatnikom rządowym systemie teleinformatycznym. Z pewnością jest to kolejny etap uszczelniania kontroli VAT. Podobne rozwiązanie stosowane jest już […]